Aanbod aan diensten

  • Zorg thuis
  • Zorgondersteuning
  • Begeleiding 
  • Huishoudelijke hulp

 

 

Persoonlijke verzorging

Denk aan hulp bij het aan- en uitkleden, douchen, toiletbezoek. Maar ook bij kleine vragen kunt u een beroep op ons doen, zoals het helpen met steunkousen.

 

begeleiding

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven

 

Doelgroepen

Dementie, licht dementerend

Somatische zorg

Lichamelijk gehandicapt

 

 

Dementie, licht dementerend

Zorgen om uw vader, moeder of partner die lijdt aan geheugenverlies door Alzheimer of een andere vorm van dementie?
U heeft zelf niet voldoende tijd, u bent bezorgd? Of u woont te ver weg, heeft het gevoel er alleen voor te staan?
Being There 4 people geeft aandacht, toewijding en op professionele wijze zorg en ondersteuning aan ouderen thuis.

 

Somatische zorg

Chronische lichamelijke aandoening. Bij een chronische ziekte kunt u denken aan

Ziekte van Parkinson
Chronische bronchitis en longemfyseem (COPD)
Beroerte, hersenbloeding of bloedprop in de hersenen (CVA)
Nierfalen
Hartfalen
Reuma
Kanker

 

Lichamelijk gehandicapt

Motorisch gehandicapt

Zintuiglijk gehandicapt

Dwarslaesie