persoonlijke zorg, begeleiding 
 
Ik heb vaak te maken met mensen die door de achteruitgang van hun gezondheid niet meer alle (zorg)taken zelf kunnen uitvoeren. Ouderen, zieke mensen of mensen met beperkingen hebben soms hulp nodig om zo goed mogelijk te blijven functioneren.
ik ondersteun deze mensen en houdt zoveel mogelijk rekening met hun wensen en gewoontes.
Mijn uitgangspunt bij al mijn werkzaamheden is dat mijn cliënten zoveel mogelijk taken zelf blijven uitvoeren. Ik stimuleert hen daarin.
 
Ik werk met mensen die zich in hun leefomgeving niet helemaal zelfstandig kunnen redden. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen met een beperking of kinderen. De inhoud van je werk is afhankelijk van de zorgvraag.

 

In de gehandicaptenzorg houd ik me bezig met de algehele ondersteuning.
ik begeleidt en verzorg de cliënten bij verschillende activiteiten.